Zensitive-ryhmät

Zensitive-ryhmät on tarkoitettu Nooran oppilaille jotka:

  • ovat jo osallistuneet vähintään yhdelle avoimelle kurssille
  • haluavat jatkaa syvemmälle tällä polulla
  • eivät etsi temppuja vaan laajempaa perspektiiviä
  • ovat motivoituneita mahdollisesti astumaan ulos joistain vanhoista kaavoista.

Ryhmä koostuu noin 10 henkilöstä, jotka kaikki itse sitoutuvat kulkemaan 4 kurssia noin vuoden sisällä yhdessä ryhmänsä kanssa. Siten jokainen ryhmän jäsen voi luottaa siihen, että tuttu ryhmä pysyy heidän ympärillä, ymmärtämässä ja tukemassa kunkin yksilöllistä matkaa.

Herkkyys ja laajempi tietoisuus

Ensimmäinen suuntamme on:

 • oppia ymmärtämään hevosten hyvin hienovaraista ja herkkää kieltä
 • löytää fyysisellä ja henkisellä tasolla luottavainen yhteys, joka vahvistaa ja opastaa sekä hevosta että meitä.
 • mennä syvemmälle kehotietoisuuteen, joka tarkoittaa myös tässä hetkessä elämistä, aistien avaamista, tunteiden kuuntelemista ja itsessämme lepäämistä.

.

Harjoittelemme ja kasvamme kohti vastuunkantoa ja opastusta. Omien toivomusten vaatiminen ei ole johtamista, se on vain vaatimista. Mutta jos pysymme passiivisina ei myöskään opastus, oppiminen ja sisäinen ja ulkoinen kasvu, jotka hevonen ja ihminen voivat saada toisiltaan, pääse toteutumaan.

.

Viisas johtajuus ja opastus

Tullaksemme luotettavaksi oppaaksi/ johtajaksi, meidän tulee jo varhaisessa vaiheessa pystyä:

.

* kantamaan itsemme henkisesti ja fyysisesti
* pysymään rauhallisena silloinkin kun hevonen ei siihen pysty
* asettamaan rajat lämpimällä varmuudella
* opastamaan ja tukemaan lempeästi
* toimimaan epäitsekkyydestä ja samalla arvokkuudesta

.

.

‘Pomota tai tule pomotetuksi’-asenne ei kuulu todellisesta voimasta kumpuavaan johtajuuteen. Haluamme rohkaista hevosta aitoa voimaa kohti ilman, että painamme henkeä alas.

.

Ryhmän voima

Tämän polun asteleminen ryhmässä on tärkeää ja voimakasta: me

 • opimme todistaessamme ja jakaessamme toisten matkaa
 • opimme jakamaan ja ilmaisemaan tunteitamme avoimemmin
 • annamme ja saamme tukea sekä ymmärrystä

.

Kurssien välissä ryhmän jäsenet ovat myös jakaneet ajatuksiaan ja tunteitaan toistensa kanssa, joko aktiivisemmin tai silloin tällöin, mutta tietäen että ymmärtävät ihmiset ovat ympärillä, kun haluaa kysyä tai jakaa jotakin.

.

.

Yhteisiä päätöksiä

Keskustelemme kunkin ryhmän kanssa:

* missä kurssit pidetään
* kurssien ajankohdat
* kuinka usein kenenkin hevonen tulee kurssille;

4 (-5) hevosta on maksimimäärä kurssille. Hevoset voivat olla ryhmäläisten tai muiden ihmisten hevosia. Zensitive-ryhmäläisellä ei tarvitse olla omaa hevosta.

Jokainen ryhmäläinen vuorovaikuttaa 1-2 hevosen kanssa joka kurssilla – kuitenkin pitäen aina hevosen tarpeet ja hyvinvoinnin etusijalla.

.

.

.

Kehotietoisuus

Voimme keskittyä paljon enemmän jokaisen yksilölliseen kehotietoisuuteen kuin avoimilla kursseilla. Kehotetoisuuden kautta voimme tulla tietoisiksi niistä signaaleista, joita -tahdomme tai emme- välitämme toisille, sekä löytää hiljaisen mielen ja todellisen voiman kehostamme.

Etsimme takaisin luonnollista asentoamme ja liikettämme; ne aktivoivat niitä kehomme osia, jotka on luotu kantameen meitä rauhallisesti ja arvokkaasti, vääriä kohtia kuormittamatta.

Täten voimme oppia kantamaan itsemme ei vain fyysisesti vaan myös henkisesti: se on ehdottoman tarpeellinen ja tärkeä seikka toimiessamme rehellisesti hevosten kanssa.

.

.

 .

.

Jos haluat osoittaa kiinnostuksesi tai sinulla on toive realistisin mahdollisuuksin saada ryhmä omalle alueellesi, voit lähettää minulle sähköpostia. (Katso osio ‘Ota Yhteyttä’)

.

.

.

.

.

.

<<—–Takaisin kohtaan ‘Kurssit

Advertisements